Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Author : Michał Gąbka

Szkolenia BHP dotyczą zasad bezpieczeństwa w pracy

Zapoznanie z pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wstępne szkolenie BHP odbywa się jeszcze przed przystąpieniem do pracy i składa się z instruktażu ogólnego. Dzięki niemu pracownicy mogą dowiedzieć się, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy i zapoznać się z regulaminem wewnątrzzakładowym danej firmy. Szkolenia okresowe z kolei mają na […]

Przewiń na górę