Co jest potrzebne, aby brać się za zarządzanie nieruchomościami?

administracja Łódź

Każda osoba, która planuje otworzyć firmę (bądź działać jako osoba prywatna na zasadzie wynajmu), aby móc działać w takiej branży jak administracja nieruchomościami, musi wpierw uzyskać odpowiednie zezwolenia. Przede wszystkim warunkiem konicznym jest skończenie studiów wyższych, w tym podyplomowych z zarządzania bądź kierunku zbliżonego albo też posiadać wykształcenie wyższe zahaczające o gospodarkę i zarządzanie mieniem oraz nieruchomościami.

Administracja Łódź

Należy też postarać się o praktykę u osoby, która już prowadzi takie działania jak zarządzanie nieruchomościami, zaliczyć ją na pozytywną ocenę raz (do niedawna) zdać jeszcze egzamin. W obecnej sytuacji prawnej przepisy dopuszczają, że tylko osoba fizyczne może starać się o licencję zarządcy nieruchomości; w przypadku firm i innych form osobowości prawnej nie jest to obecnie możliwe. Należy również odróżnić zarządzanie nieruchomościami od takich usług jak administracja Łódź nieruchomościami. Pierwsza usługa w firmach zajmujących się takimi rzeczami jak zarządzanie nieruchomościami zakłada generalnie administracja Łódźobsługę księgową, prowadzenie dokumentacji, podejmowanie decyzji odnośnie nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej, podpisywanie kontraktów, pośredniczenie w transakcjach ze sprzedającymi oraz nabywcami, a także czuwanie nad bieżącymi sprawami finansowymi i im pokrewnymi. Z kolei zarządzanie nieruchomościami to o wiele szerszy wachlarz obowiązków i zazwyczaj jest on zlecany osobom trzecim lub też podnajmowane są do tego firmy specjalizujące się w poszczególnych usługach. Dla przykładu w ramach takich usług jak zarządzanie nieruchomościami możemy wyróżnić między innymi dbałość o czystość i sprzątanie, pilnowanie właściwych oznakowań na terenie nieruchomości (na przykład nazwisk bądź ich braku w telefonach w mieszkaniach i blokach czy też wywieszanie odpowiednich  tablic na mieszkaniach i terenach wystawionych na sprzedaż i tak dalej w przypadku obiektów chronionych administrowanie nieruchomościami to też wynajmowanie odpowiedniej firmy ochroniarskiej bądź prywatnego stróża w celu zabezpieczenia terenu, który został nam powierzony.

Co jest potrzebne, aby brać się za zarządzanie nieruchomościami?
Przewiń na górę