Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Co jest potrzebne, aby brać się za zarządzanie nieruchomościami?

administracja Łódź

Każda osoba, która planuje otworzyć firmę (bądź działać jako osoba prywatna na zasadzie wynajmu), aby móc działać w takiej branży jak administracja nieruchomościami, musi wpierw uzyskać odpowiednie zezwolenia. Przede wszystkim warunkiem konicznym jest skończenie studiów wyższych, w tym podyplomowych z zarządzania bądź kierunku zbliżonego albo też posiadać wykształcenie wyższe zahaczające o gospodarkę i zarządzanie mieniem oraz nieruchomościami.

Administracja Łódź

Należy też postarać się o praktykę u osoby, która już prowadzi takie działania jak zarządzanie nieruchomościami, zaliczyć ją na pozytywną ocenę raz (do niedawna) zdać jeszcze egzamin. W obecnej sytuacji prawnej przepisy dopuszczają, że tylko osoba fizyczne może starać się o licencję zarządcy nieruchomości; w przypadku firm i innych form osobowości prawnej nie jest to obecnie możliwe. Należy również odróżnić zarządzanie nieruchomościami od takich usług jak administracja Łódź nieruchomościami. Pierwsza usługa w firmach zajmujących się takimi rzeczami jak zarządzanie nieruchomościami zakłada generalnie administracja Łódźobsługę księgową, prowadzenie dokumentacji, podejmowanie decyzji odnośnie nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej, podpisywanie kontraktów, pośredniczenie w transakcjach ze sprzedającymi oraz nabywcami, a także czuwanie nad bieżącymi sprawami finansowymi i im pokrewnymi. Z kolei zarządzanie nieruchomościami to o wiele szerszy wachlarz obowiązków i zazwyczaj jest on zlecany osobom trzecim lub też podnajmowane są do tego firmy specjalizujące się w poszczególnych usługach. Dla przykładu w ramach takich usług jak zarządzanie nieruchomościami możemy wyróżnić między innymi dbałość o czystość i sprzątanie, pilnowanie właściwych oznakowań na terenie nieruchomości (na przykład nazwisk bądź ich braku w telefonach w mieszkaniach i blokach czy też wywieszanie odpowiednich  tablic na mieszkaniach i terenach wystawionych na sprzedaż i tak dalej); w przypadku obiektów chronionych administrowanie nieruchomościami to też wynajmowanie odpowiedniej firmy ochroniarskiej bądź prywatnego stróża w celu zabezpieczenia terenu, który został nam powierzony.

Co jest potrzebne, aby brać się za zarządzanie nieruchomościami?
Przewiń na górę