Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Co to jest odporność ogniowa?

W celu ochrony kluczowych elementów budynku należy stosować odpowiednie rozwiązania. Dotyczy to w szczególności części nośnych, które w dużej mierze odpowiadają za bezpieczeństwo osób zgromadzonych w budynku. Takie elementy w skrajnych przypadkach mogą być narażone na nietypowe warunki pracy. Przykładem może być chociażby pożar. Wysoka temperatura wpływa na zbrojenie czy filary nośne.

Rodzaje zabezpieczeń przed wystąpieniem pożaru

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychWłaśnie dlatego w trakcie projektowania budynku należy rozważyć również taką sytuację. W celu przeciwdziałania wystąpieniu zagrożenia stosuje się między innymi zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, które zaklasyfikować można do środków ochrony biernej. W celu zwiększenia odporności ogniowej stosuje się specjalne natryski. Muszą być one wykonane w warunkach, które ściśle określa producent. Należy tutaj wspomnieć chociażby o wilgotności czy temperaturze powietrza. Dodatkowo ekipa, która realizuje natrysk musi być wyposażona w środki ochrony indywidualnej. Wszelkie pomieszczenia czy strefy, gdzie prowadzone są działania powinny być regularnie wietrzone. Dzięki zastosowaniu zabezpieczeń biernych zapewniona zostaje sprawna ewakuacja. Wszelkie drogi pozostają drożne, a przymocowane do konstrukcji elementy są stabilne. Jest to niezwykle istotne.

Warto wspomnieć, że oprócz zabezpieczeń biernych w budynkach często spotkać można również środki ochrony aktywnej. Można tutaj wspomnieć chociażby czujki, sygnalizatory czy stałe urządzenia gaśnicze. Rolą projektanta jest takie połączenie wszelkich dostępnych na rynku rozwiązań żeby budynek był jak najbardziej bezpieczny. Dodatkowo spełnić on musi wszelkie wymogi prawne, które są zawarte w ustawach czy rozporządzeniach. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest stosowanie ochrony przez wystąpieniem pożaru.

Co to jest odporność ogniowa?
Przewiń na górę