Czy szkolenia bhp są potrzebne?

szkolenia bhp

Według danych i badań przeprowadzanych w ubiegłych latach wynika, że szkolenia bhp nie są organizowane z należytą dbałością i regularnością w aż 1/3 wszystkich przedsiębiorstw.

Szkolenia bhp to wymóg w zakładach pracy

szkolenia bhpPracownicy jednak twierdzą, że informacje przekazywane na takich szkoleniach są przydatne, jednakże przeczy temu statystyka ilości wypadków powstałych w wyniku nie dostosowania się pracowników do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powstaje zatem pytanie czy takie szkolenie ma w ogóle sens i czy jest ono potrzebne? Szkolenia bhp i przestrzeganie niektórych norm są oczywiście niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów w sposób bezpieczny zarówno dla siebie i innych. Problem raczej tkwi w sposób w jaki te szkolenia przebiegają oraz to, że szkolenie szkoleniem, ale praktyka praktykom i wszelkie normy zaczynają być przestrzegane tylko wtedy, gdy pojawia się sygnał o nadchodzącej w przeciągu kilku dni kontroli inspekcji pracy. Mieszkając jeszcze w Częstochowie i pracując tam w kilku firmach na etacie, miałem okazję przeżyć kilka takich szkoleń i z doświadczenia wiem jak one polegają. Przede wszystkim są one tylko i wyłącznie przeprowadzane na zasadzie odklepania, aby wszystko było zgodnie z przepisami, a przepisowe rozwiązania czy normy i tak nie są wprowadzane przez co pracownicy najczęściej ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Najczęściej są braki w odzież robocza, a buty robocze urgent czy rękawice robocze po prostu nie spełniają norm lub są zbyt mocno wyeksploatowane przez co tracą swoje ochronne właściwości. Zatem podsumowując.

Szkolenia bhp są moim zdaniem potrzebne, jednakże trzeba zmienić ich sposób przeprowadzania z nudnego wykładu na interaktywną formę dzięki której pracownicy wyniosą ze szkolenia znacznie więcej informacji, a także wprowadzenie wszystkich przepisów w życie.

Czy szkolenia bhp są potrzebne?
Przewiń na górę