Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności.

dofinansowanie

W ramach funduszy europejskich dotacje unijne można otrzymać na różne projekty dotyczące wszystkich dziedzin życia, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wyrównujących poziomy rozwoju regionalnego i komunikacji, rozwoju, modernizacji i restrukturyzacji zakładów pracy, ośrodków naukowych i badawczych a także innowacyjnych projektów i technologii.

Dotacje unijne są ciężkie do uzyskania.

dofinansowanieIstnieją dwa sposoby na dołączenie do grona osób otrzymujących dotacje unijne na rozpoczęcie działalności: dołączenie do już istniejących projektów, realizowanych przez innych oraz przygotowanie własnych projektów. Do pierwszej grupy zaliczają się szczególnie te osoby, które są bezrobotne, pragną podnieść zakres swoich kwalifikacji zawodowych, pozostają w trudnej sytuacji materialnej lub chciałyby otrzymać dofinansowanie unijne na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Do drugiej grupy zaliczają się przedsiębiorcy oraz osoby, które reprezentują podmioty posiadające osobowość prawną. Mogą to być fundacje, organizacje i samorządy, które starają się o dotacje z Unii na wsparcie swoich działań.
Mimo iż w latach 2014-2020 mieszkańców Polski dotyczy pięć programów na szczeblu krajowym: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodni, to projekty międzynarodowe mogą otrzymać dotacje unijne powiązane z programami Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.

Warto pamiętać, że europejskie fundusze to nie tylko dotacje z Unii ale także pożyczki i kredyty udostępniane na korzystnych warunkach. Stanowią one alternatywę dla dotacji w sytuacji, gdy uzyskanie dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności  jakiejś przyczyny jest niemożliwe lub utrudnione. Kluczem do znalezienia odpowiedniego źródła finansowania jest właściwe określenie potrzeb i celów, a także stworzenie konkretnego projektu wyjaśniającego cele i korzyści jakie przyniesie wsparcie danego projektu. 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności.
Przewiń na górę