Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Światowy Dzień Uchodźcy

uchodźcy z Syrii

W czasach gdy temat ,,uchodźcy z Syrii” jest bardzo aktualny i wielokrotnie wraca się do niego na wszelkich serwisach informacyjny, gazetach i telewizji, zarówno lewicowych jak i prawicowych, warto przypomnieć ważną datę.

Światowy dzień uchodźcy przypada dwudziestego czerwca

uchodźcy z SyriiWłaśnie wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, czyli World Refugee Day, obecny w naszych kalendarzach już od piętnastu lat (od dwutysięcznego roku). Dzień zwany również Międzynarodowym Dniem Uchodźcy z Syrii został ,,wymyślony” przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby wszyscy na całym świecie pamiętali jaką odwagą musi się wykazać uchodźca, by wydostać się z kraju ogarniętego wojną, powstaniem, konfliktami zbrojnymi do krajów w których panuje pokój i będzie mógł spokojnie żyć. Dwudziestego czerwca obchodzony jest również Dzień uchodźców Afrykańskich. Podczas tego dnia odbywa się wiele wydarzeń, głównie kulturalnych, dzięki którym możemy poznać kulturę, historię i sztukę innych państwa i zrozumieć sytuację w jakiej zostaje postawiony imigrant. Osobnym świętem jest Międzynarodowy Dzień Migrantów, również ustanowiony przez ONZ w tym samym roku, na dzień osiemnastego grudnia.

Jest on bardziej ,,ogólny”, niż Dzień Uchodźcy, ponieważ odnosi się także do wszelkich rodzajów imigrantów: gospodarczym (np. problemy ze znalezieniem pracy), religijnych (np. prześladowania religijne), czy politycznych (np. prześladowania polityczne) lub prywatnych (np. wyjazd do kraju małżonka), zatem odnosi się do większej grupy ludzi.

Światowy Dzień Uchodźcy
Przewiń na górę