Zalety działania biostymulatorów

Rośliny rolnicze oraz ogrodowe mają z reguły pewnego rodzaju wymagania względem dostarczanych składników. Rośliny pobierają większość składników z gleby, są to głównie niezbędne sole mineralne. Niestety uwarunkowania środowiska często utrudniają rozwój roślin, ponieważ często hamowane są procesy fizjologiczne w roślinie.

Niesamowite działanie biostymulatorów

biostymulatoryKażda roślina ma swoje wymagania względem gleby, jakości powietrza, ukształtowania terenu, czy nasłonecznienia. Niestety nie każdy może zapewnić roślinie tak wyspecjalizowane uwarunkowania środowiskowe oraz odżywcze. Skutkiem tego jest zatrzymanie lub przynajmniej spowolnienie procesów fizjologicznych rośliny, wśród których jest m.in. wzrost i rozwój. Aby stymulować roślinę do rozwoju, stosuje się specjalistyczne biostymulatory, które wspomagają rozwój oraz rozrost rośliny. Biostymulator stymuluje procesy zachodzące w roślinie, jednak czyni to w ramach fizjologii, ponieważ pobudza naturalne procesy w roślinie, a nie działa sztucznie lub syntetycznie. Dzięki biostymulatorowi roślina może wzrastać na wysokość, ponieważ pobudza on merystemy pędu, a także rozrastać się na grubość, ponieważ pobudzana jest funkcja miazgi korkotwórczej oraz wiązek naprzeciwległych otwartych w łodydze. Dzięki działaniu biostymulatorów roślina adaptuje się do warunków otoczenia oraz powraca do swojej pierwotnej naturalnej formy, jaką ma w swoim naturalnym środowisku.

Rośliny mają określone wymogi względem warunków, w których mają się rozwijać. Jedne rośliny wolą np. cień, inne duże nasłonecznienie. Podobnie jest z ilością soli mineralnych czy zakwaszeniem gleby. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia roślinie takich warunków, jakich potrzebuje, roślina hamuje procesy rozwoju. Wówczas pomóc może biostymulator.

Zalety działania biostymulatorów
Przewiń na górę