Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Zbiornik szczelny czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

zbiornik szczelny

Wielu właścicieli nieruchomości, szczególnie na terenach nieskanalizowanych, stoi przed trudnym wyborem. Muszą zapewnić odprowadzenie wytwarzanych w gospodarstwie domowym ścieków. Mogą zdecydować się na szambo plastikowe, które będzie gromadzić nieczystości.

Zbiornik szczelny – potrzebny wywóz szamba

zbiornik szczelnyZbiornik wykonany jest z bardzo odpornego i wytrzymałego plastiku, zapewniającego pełną szczelność. Materiał użyty do produkcji ma wpływ na wagę, która dla elementu obsługującego 4 osobową rodzinę nie przekracza 200 kg. Ułatwia to transport oraz prace montażowe, da się je wykonać, łącznie z robotami ziemnymi, bez użycia ciężkiego sprzętu. W ten sposób koszty inwestycji zostają ograniczone, jednak wciąż pozostaje problem eksploatacji. Solidny zbiornik szczelny kiedyś się w końcu zapełni, wtedy trzeba będzie zamówić samochód asenizacyjny, który odwiezie nieczystości. Alternatywną jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jej montaż jest nieco bardziej skomplikowany, niż szamba, również koszt zakupu, ze względu na bardziej skomplikowaną konstrukcję, jest wyższy. Składa się ona z zestawu rur oraz zbiornika głównego, w którym zachodzi proces oczyszczania. Niezwykłą zaletą tego sposobu pozbywania się ścieków jest brak jakichkolwiek dodatków chemicznych.

Sam proces polega na odseparowaniu nieczystości mechanicznych w odstojniku, a następnie oczyszczaniu pozostałości substancji organicznych w złożu biologicznym lub rurze drenażowej. W efekcie otrzymuje się wodę, którą można odprowadzić bezpośrednio do gleby, a nawet do rowów i zbiorników powierzchniowych.

Zbiornik szczelny czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?
Przewiń na górę