Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Miejsca certyfikacji betonu towarowego

Wyrób budowlany podlegający znakowaniu znakiem budowlanym musi spełniać odpowiednie wymagania, które będą prawnie potwierdzone. Wprowadzono to wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących prawa budowlanego, tzn. rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Po co przeprowadzać certyfikację betonu towarowego?

certyfikacja betonu towarowegoZ wprowadzonych przepisów wynika, że praktycznie zawsze obowiązkowy jest do znakowania krajowy system oceny właściwości użytkowych. Zmiana przepisów, która weszła w życie dotyczy dobrowolnego i obowiązkowego znakowania betonu towarowego. Certyfikacja betonu towarowego jest wprowadzona przede wszystkim po to, aby kontrolować jakość wyrobu i nadzorować produkcję. Obowiązek możliwe, iż wszedł przez wymagania odbiorców betonu towarowego. Wymagania natomiast mogą wynikać z wymagań projektów budowlanych, prawa budowlanego lub innych przepisów. Certyfikacja niesie ze sobą jednak kilka zalet dla producentów betonu- między innymi, zmniejszoną ilość pobierania próbek do badań, które są obowiązkowe. Kolejną zaletą są zmniejszone wymagania odbiorcy certyfikowanego betonu towarowego podczas przeprowadzania kontroli identyczności wyrobu. Certyfikację przeprowadza się tylko w wyznaczonych do tego celu akredytowanych placówkach, mogących potwierdzić przepisy wydanym certyfikatem autentyczności przeprowadzonej certyfikacji. Nie każda jednostka posiada prawo do ich nadawania.

Niespełnienie wymogu panujących przepisów prawnych w zakresie certyfikacji wprowadza na producenta wysokie sankcje karne. Podczas kontroli jest on wtedy na nie narażony a sama certyfikacja wyniesie mniej kosztów niż nałożone kary finansowe. Producent musi pamiętać, aby postępować zgodnie z panującymi wymogami i przepisami.

Miejsca certyfikacji betonu towarowego
Przewiń na górę