Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Podstawowe formy przeszkolenia

 

Podstawowym szkoleniem, jakie przechodzi każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie obowiązków zawodowych na danym, przygotowanym do tego, stanowisku powinno się odbywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pracownika oraz jego współpracowników. Większość z wypadków jest kwestią złego przygotowania do pracy.

Szkolenia bhp jako podstawa bezpieczeństwa pracowników

dobra obsługa bhp w ŁodziJak wspomniano już podstawową przyczyną większości nieszczęśliwych wypadków na stanowisku pracy jest nieświadomość i brak przygotowania pracownika do obowiązków na danym stanowisku. Nowo przyjmowana do pracy jednostka jest zazwyczaj poinformowana o obowiązkach, które będą na niej spoczywać. Jednak forma wykonywania tych obowiązków jest zazwyczaj sprawą drugorzędną. Często pracodawcy zaniedbują obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szukając w tym procederze formy oszczędności. I mimo że istnieje dobra obsługa bhp w Łodzi, koszty jakie należy ponieść aby przeszkolić pracowników są spore. Jednakowoż tego typu oszczędność jest wynikiem braku odpowiedzialności, a nawet głupoty właściciela. Każdy wypadek, który zdarza się na miejscu pracy musi być zgłoszony do odpowiednich instytucji i w tej sytuacji pracodawca jest rozliczany z obowiązku przeszkolenia swoich pracowników. Świadectwo na to, że pracodawca nie dopełnił obowiązku, uregulowanego prawnie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy, a nawet koniecznością finansowania pracownika, który w wyniku wypadku poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu, uniemożliwiający mu podjęcie ponownie czynności zawodowych.

Wtedy też to, co początkowo wydawało się sporą oszczędnością dla zakładu,w istocie staje się potężnym obciążeniem finansowym i moralnym, wynikającym z niezdrowych intencji dającego pracę. Biorąc pod uwagę, że każda praca wiąże się z niebezpieczeństwem mniejszego,bądź wyższego szczebla, powinno być dostatecznym powodem do kompleksowego przeszkolenia pracowników z zakresu bhp.

 

Podstawowe formy przeszkolenia
Przewiń na górę