Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Precyzja i rzetelność ustnego tłumaczenia symultanicznego

Zawodowy tłumacz zajmuje się tłumaczeniem tekstu lub wypowiedzi ustnej z jednego języka na drugi. Każdy tłumacz powinien znać biegle co najmniej dwa języki – obcy i ojczysty. Najpopularniejszym językiem obcym pozostaje niezmiennie język angielski. Istnieje również zapotrzebowanie na tłumaczenia z innych języków.

Dobry tłumacz symultaniczny ustnie przetłumaczy wypowiedź

tłumaczenia ustne symultaniczneGlobalizacja i otwarcie granic spowodowały, że ludzie na całym świecie mogą się swobodnie komunikować. Jedyną barierą pozostaje nieznajomość języka obcego. W przypadku ważnych rozmów pomiędzy partnerami, którzy pochodzą z różnych krajów i nie znają języka obcego, warto zatrudnić profesjonalnego tłumacza. Tłumacz jest osobą, która biegle włada co najmniej dwoma językami. Każdy tłumacz powinien znać biegle obcy język, którego tłumaczeniem się zajmuje. Ponadto powinien również swobodnie i bezbłędnie posługiwać się językiem ojczystym. Uważa się, że tłumaczenia ustne symultaniczne wymagają ogromnej wiedzy i doświadczenia tłumacza. Tłumaczenie symultaniczne polega bowiem na bieżącym tłumaczeniu na dany język ustnej wypowiedzi. Czynność ta wymaga bez wątpienia koncentracji, doskonałej podzielności uwagi i umiejętności dostosowywania się do zmieniającej sytuacji. Wypowiedź ustna danej osoby jest słyszana przez tłumacza po raz pierwszy, dlatego powinien on biegle władać danym językiem. Co ważne, nie każda osoba, która biegle opanowała obcy język, nadaje się na tłumacza symultanicznego.

Bieżące tłumaczenie ustnej wypowiedzi stanowi wyzwanie dla niejednego tłumacza. Ważne, skomplikowane rozmowy, które prowadzone są na szczeblu biznesowym lub państwowym, z pewnością nie są łatwe w przekładzie na dany język. Dlatego dobry tłumacz symultaniczny powinien charakteryzować się odpornością na stres.

Precyzja i rzetelność ustnego tłumaczenia symultanicznego
Przewiń na górę