Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Usprawnienie technologii dzięki fachowemu programowaniu PLC

 

Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nikomu nie śniło się, że procesy techniczne i przemysłowe zależeć będą nie tylko od sprawności ludzkich rąk (i głów), ale od matematycznego algorytmu. Przełożenie języka matematyki i fizyki na działanie maszyn odmieniło dosłownie wszystko – a rozwój tego procesu trwa do dziś. Co natomiast wiemy o szczegółach, o „osi” owego rozwoju – programowaniu?

Zamysł fachowego programowania PLC

fachowe programowanie PLCNie jest rzeczą odkrywczą, że obecne maszyny przemysłowe oraz urządzenie technologiczne funkcjonują jedynie w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Fachowe programowanie PLC służy przede wszystkim zapewnieniu sterowności nad danym urządzeniem. Sterowanie odbywa się na zasadzie określenia zakresu działania maszyny, sprecyzowaniu jej parametrów, właściwości i możliwości. Następnie za pomocą programowania PLC możliwa jest kontrola nad prawidłowym działaniem urządzenia. Ogółowi tych procesów służą wyspecjalizowane sterowniki PLC. Jakkolwiek samo oprogramowanie, zgodnie ze swoją rolą, precyzuje działanie maszyn lub całych systemów urządzeń, nad całością fachowego programowania czuwa tzw. „czynnik ludzki”. Oznacza to stały nadzór człowieka nad sprawnością, kontrolą i rozwojem programowania. Język programowania PLC, a więc algorytm, jest stale analizowany i dopracowywany przez specjalistów z dziedziny informatyki, matematyki, fizyki i mechaniki.

Jakkolwiek kiedyś nie wyobrażano sobie tak skomplikowanego systemu powiązań na linii: umysł naukowca – podległa mu maszyna, tak teraz nie jest możliwe wyobrażenie sobie sytuacji, w której owego systemu by zabrakło. Jednak jako, że, bez wątpienia, najpierw myśl daje początek wszystkiemu – dopóki pracują umysły ścisłe, dopóty technice nie grozi brak nowych rozwiązań.

Usprawnienie technologii dzięki fachowemu programowaniu PLC
Przewiń na górę