Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Oczyszczalnia wykorzystująca technologię SBR

Reaktory SBR (sekwencyjne reaktory porcjowe) oczyszczają ścieki, takie jak odpady lub ścieki z komór fermentacji beztlenowej lub urządzeń mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Tlen jest wdmuchiwany przez mieszaninę ścieków i osadu czynnego w celu redukcji substancji organicznych (mierzonych jako biochemiczne zapotrzebowanie tlenu i chemiczne zapotrzebowanie tlenu).

Biologiczna oczyszczalnia SBR

oczyszczalnia sekwencyjnaOczyszczony ściek nadaje się do odprowadzenia do wód powierzchniowych lub ewentualnie do wykorzystania na lądzie. Chociaż istnieje kilka konfiguracji reaktorów SBR, podstawowy proces jest podobny. Instalacja (oczyszczalnia sekwencyjna) składa się z jednego lub więcej zbiorników, które mogą być eksploatowane jako reaktory z przepływem granicznym lub całkowicie mieszane. Zbiorniki mają układ „przepływowy”, z surowymi ściekami (dopływ) wpływającymi z jednego końca i oczyszczoną wodą (odpływ) wypływającą z drugiego. W systemach z wieloma zbiornikami, podczas gdy jeden zbiornik jest w trybie osadzania/dekantacji, drugi jest napowietrzany i napełniany. W niektórych systemach, zbiorniki zawierają sekcję znaną jako bio-selektor, który składa się z serii ścian lub przegród kierujących przepływ albo z boku na bok zbiornika lub pod i nad kolejnymi przegrodami. Pomaga to mieszać napływ i zawracany osad czynny, rozpoczynając proces biologicznej fermentacji, zanim ciecz trafi do głównej części zbiornika.

W niektórych sytuacjach, w których tradycyjna oczyszczalnia nie jest w stanie zapewnić wymaganego oczyszczania (ze względu na wyższe wskaźniki obciążenia, rygorystyczne wymagania dotyczące oczyszczania itp.), właściciel może zdecydować się na konwersję tradycyjnego systemu na oczyszczalnię typu multi-SBR. Konwersja na SBR spowoduje wydłużenie „wieku” (ilości) osadu, minimalizując wymagania dotyczące procesu oczyszczania.

Oczyszczalnia wykorzystująca technologię SBR
Przewiń na górę