Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Odpady kuchenne – co z nimi robić?

 

Praca w kuchni to zajęcie, które nie zalicza się do najłatwiejszych. Każdy, kto chociaż raz samodzielnie przygotował rodzinny obiad doskonale wie, ile powstało przy tym odpadów. Osoby zajmujące się zawodowo gotowaniem codziennie w swojej pracy stykają się z odpadami kuchennymi w ilościach, które ciężko sobie wyobrazić. Co zalicza się do odpadów kuchennych? Jakie kody przypisane są tym pozostałościom i co należy z nimi robić?

Jak postępować z odpadami kuchennymi?

kody odpadów kuchennychZa odpady kuchenne uznaje się nie tylko wszelkie pozostałości powstałe na skutek przyrządzania potraw, ale również żywność, która straciła swój termin ważności. Różnica między resztkami będącymi wynikiem gotowania a produktami po terminie wynika ze sposobu pozbywania się tych produktów. Warunkiem, który pozwala na wyrzucenie resztek do kontenera jest brak stwierdzonej obecności odpadów niebezpiecznych. Za takie nieszkodliwe dla środowiska pozostałości uznaje się między innymi obierki oraz zużyty tłuszcz. Odpadami niebezpiecznymi jest natomiast wspomniana wcześniej żywność po terminie. Jedynym sposobem na pozbycie się jej jest zatrudnienie firmy zajmującej się utylizacją odpadów. Pod pojęciem utylizacji rozumie się spalenie, wykorzystanie do produkcji nawozu lub przerobienie na karmę dla zwierząt futerkowych lub domowych takich jak psy i koty. W klasyfikacji resztek szczególnie pomocne mogą być kody odpadów kuchennych, które określają przynależność niewykorzystanych produktów do poszczególnych grup. Przykładowymi grupami resztek gastronomicznych są odpady kuchenne podlegające biodegradacji określone kodem 20 01 08 oraz oleje i tłuszcze jadalne o numerze 20 01 25.

Właściwe postępowanie z odpadami kuchennymi jest niezwykle ważne dla naszego otoczenia. Dzięki znajomości kilku prostych zasad możemy wspierać ochronę środowiska i polepszyć jego jakość. Warto również mieć świadomość istnienia niebezpiecznych produktów znajdujących się w naszej kuchni, które wymagają specjalnego postępowania.

Odpady kuchenne – co z nimi robić?
Przewiń na górę