Alfabet Polski

Serwis dla ludzi ceniących polską mowę

Rozwój metod obliczeniowych w geotechnice

Duży wzrost postępu w inżynierii obejmującej budownictwo lądowe sprawiło jednoczesny rozwój metod obliczeniowych, oraz oceny właściwości gruntów. Jest to szczególnie istotne, w poprawnym wykonywaniu prac geotechnicznych.

Mechanika gruntów w badaniach geotechnicznych

badania geotechniczneNauka o funkcjonowaniu i badaniach ośrodka gruntowego, w którego skład wchodzą wszystkie inne nauki interdyscyplinarne takie jak: mechanika gruntów, inżynieria, geologia oraz fundamentowanie to powszechnie znana geotechnika. Specyfika danych gruntów i badania geotechniczne wykorzystywane są do rozwiązań różnych zagadnień związanych z projektowaniem i wykonywaniem budowli oraz bezpiecznego składowania odpadów. Faza projektowania i wykonania budowli ziemnych będzie wymagać następujących informacji: dobór właściwych materiałów do budowy, badania dotyczące parametrów do obliczeń oraz wybór metod obliczania stateczności i odkształceń. W fazie posadowienia budowli na gruncie, następuje rozpoznanie właściwości podłoża, wybór metody posadowienia, wzmacnianie podłoża, oraz dobór metod obliczeniowych w projektowaniu. W innych przypadkach, badania będą dotyczyły składowania odpadów poprzemysłowych, komunalnych i zagospodarowania terenów. Inne przypadki wykorzystania badań to tak zwane projekty specjalne, dotyczące budowy na gruntach ekspansywnych oraz dynamicznie odciążonych. W skrócie można przyjąć, że geotechnika jest niezbędna przy określenia właściwości gruntu, oraz prawidłowym i bezpiecznym jej wykorzystaniu.

Badania geotechniczne są najbardziej wiarygodną metodą do określenia najlepszego usytuowania i położenia przyszłego budynku. W wielu przypadkach właśnie dzięki tym badaniom, uniknięto niepotrzebnych kosztów związanych z wyborem nieodpowiedniego obszaru fundamentowania.

Rozwój metod obliczeniowych w geotechnice
Przewiń na górę